Solceller på Boulehallen.

Under augusti månad kommer det att läggas ett antal solpaneler på Boulodromens tak som ska ge oss ca 35 000 kWh om året, vilket motsvarar hälften av vår elförbrukning. Satsningen har blivit möjlig tack vare ett generöst bidrag från Sparbanksstiftelsen.Förutom att den kommer att ge oss billig el så är det ju ett välkommet bidrag till Sveriges övergång till hållbar och klimatvänlig energiproduktion.– Boulodromen kommer efter de här investeringarna att bli en av de mest energisnåla och miljövänliga idrottsanläggningarna i Sverige, säger Per Qvenild, en av dem som varit med och drivit på projekten.
Skribent: Christer Sandberg

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.