En tidig julklapp

Efter en lång process och mycket utredning, beslutades det på ett extra årsmöte att vi skulle satsa på en ordentlig ventilationsanläggning med värme-återvinning. För detta behövdes lite tillskott finansiellt. Med Varbergs Kommuns och Varbergs Sparbanks benägna bistånd har detta ordnats på ett mycket positivrt sätt. Totaleffekten är att vi trots större låneskuld har fått en väsentligt lägre årskostnad!Ventilationsanläggningen är nu på plats och vi kommer att använda tiden fram till årskiftet att trimma in anläggningen. Hallen kommer att ha en temperatur på 17 grader året runt, bortsett från dagar då yttertemperaturen överstiger 17 grader. Allt med ordentlig luftväxling, med ständig ny uppvärmd luft, som fördelas jämt i hela hallen. Då större delen av värmen i den förbrukade luften återvinns, blir uppvärmningskostnaderna mycket låga!

Skribent: Per Qvenild

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.