Jourföreningar

Jourveckor finns här -> AktiviteterJourveckor 2024


PM för skötsel av Boulodromen

Bakgrund

Föreningarnas tider för skötsel av allt från kök till utomhusmiljön. Varje förening har en vecka där man ansvarar för hela anläggningen. Fyra föreningar har tre veckor och tre föreningar kommer att ha fyra veckor under säsongen.

Köksansvarig gör upp arbetsschema ihop med Föreningsrådets personal. Denna delas ut till föreningarnas köksansvarige som fördelar arbetspassen inom sin förening. Om någon från Föreningsrådet blir sjuk är det den föreningens uppgift som har veckan  att tillsätta ersättare. Det är bra om man har en liten "bank" för detta.

Inköpsansvarig fördelar veckorna mellan inköparna som svarar för att alla varor är på plats.

Bangruppen svarar för att vattning och städning sköts.

Fastighetsgruppen svarar för skötsel och underhåll av fastigheten.

Utegruppen svarar för att bekämpning av ogräs, skräp, snö o.s.v.

Tävlingsgruppen anordnar icke föreningsbundna tävlingar.

IT-ansvarig svarar för bredband, TV och telefoni.

För att underlätta för de personer från föreningarna som kommer att tilldelas arbetsuppgifter finns arbetsbeskrivningar för alla områden.

När det krävs större insatser inom något område kommer det att vila på den områdesansvarige att sammankalla gruppen för en gemensam insats. Under veckorna är det föreningarnas ansvar att uppmärksamma och rätta till det de själva klarar av.