Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Arbetsbeskrivningar
för Boulodromens arbetsgrupper:

Fastighetsgrupp

Jari Alatalo
Hans Ericsson, Kulknappen, 076-820 99 34
Lars Svensson, Åskloster IF, 0340-66 51 21072-699 16 60
Gösta Borgäng, Verksveteranerna, 0340-179 42, 070-579 03 93
Gunnar Kaspersson, Verksveteranerna, 070-541 43 91
Per-Olof Karlsson, Läjets Boule,073-088 04 33
Kenneth Nelsson, Läjets Boule, 072-714 11 96
Åke Aidell PRO 0727417084
Bengt-Åke Ivarsson, Derome, 070-533 12 61


Fastighetsgruppen ansvarar för fastighetens skötsel enligt nedanstående rutiner.

Fasad och tak
Kontroll med avseende på skador och täthet.

Fönsterputsning vid behov först och främst innan säsongsstart.

Väggar och takfläktar invändigt
Rengöring före säsongsstart

Dörrar
Kontrollera dörrarnas funktion både ytter- och innerdörrar.

Belysning utvändigt och invändigt.
Kontroll av funktion, byte av trasiga lampor.
Leverantör: Derome el svarar för det elektriska. Nordic Led för banbelysningen.

Ventilation, värmeåtervinning, värmepumpar, varmvattenberedare.
OBS! Starta forcering av ventilationen på tävlingsdagar genom att vrida timern i maskinrummet. Både för- och eftermiddag.
Leverantör: Ventilationsteknik i Varberg AB

Värmepumpar
Funktionskontroll, inställning, filterrengöring sköts av Läjet
Leverantör: Huskomfort

Varmvattenberedare
Rengöring av filter

Vatten och avlopp
Kontrollera täthet och funktion.
Leverantör: VIVAB

Toaletter
Kontrollera toasitsar, pappershållare, handfat, urinoar fyll på med block för lukt
Leverantör: Comfort Månsson o Netterberg

Hiss
Funktionskontroll. Kontrollera att inte smuts hamnar i golvspringorna.
Leverantör: R/C hiss, besiktning KIWA

Hjärtstartare
Kontrollera att det inte finns felmeddelande, typ låg batterinivå. Den har en felsökningsmekanism inbyggd.
Leverantör batteri: Akutgruppen

Handsprit
Kolla att det finns medel i apparaterna. Byt när det är slut.
Leverantör: Premium Urval


Bangrupp

Gert Berntsson, Derome, 070-266 11 96
Ronnie Apelqvist, Kulknappen, 073-7578 57 59
Sven-Olof Karlsson, Läjets Boule, 070-258 22 25
Ulf Franzén, Läjets Boule, 070-588 06 01
Kurt Karlsson, Verksveteranerna, 070-328 95 07
Gunnar Öqvist, Verksveteranerna, 0340-353 79, 070-394 90 38
Åke Aidell PRO, 0727417084
Ingemar Gunnarsson, Åskloster IF, 0340-66 05 62

Ansvarar för att vattning och städning sköts.

Gruppen ansvarar för att:
Rätt material och mängd finns på banorna.
Dödlinjer är hela och rätt placerade.
De blåa dämparna sitter ordentligt fas och på rätt höjd.
Ringar och upphängningskrokar är intakta.
Resultattavlor och markörer är intakta.
Banmarkeringarna är intakta.
Stenläggningen är fri från skräp, grus och sand.

Banorna skall vattnas onsdag och lördag eller söndag, vattna inte utanför linorna ,endast vagnen får användas. Det material som hamnar utmed lång och kortsidor skall förpassas tillbaka in i banorna. Banorna skall dras med matta efter varje träning och avslutad omgång i seriespelet.


Utemiljögruppen

Lars-Erik Johansson, Verksveteranerna,072-5857616
Ingemar Eriksson, Verksveteranerna, 070-523 09 51
Lennart Bengtsson, Kulknappen, 076-812 14 64
Lars Magnusson, Läjets Boule, 070-678 42 92
Ingvar Ohlsson, Läjets Boule, 070-605 43 50
Stefan Coljak, PRO, 072-333 56 20
Sven-Over Andersson, Derome, 070-373 27 74
Stig Gunnarsson, Åskloster IF, 0340-65 00 15

Gruppen ansvarar för att framsidans markytor sköts och underhålls med avseende på ogräs, ojämnheter, uppmärkning av P-platser, snöskotting, halkbekämpning, sopkärlsplatsen, cykelparkeringen, rökhuset och entrén. 


Köksgruppen

Per Qvenild, Läjet, 0340-833 22, 073-730 36 36
Anna Larsen, PRO, 076-784 02 30
Lena Larsson, PRO, 076-814 24 46
Inger Nygren, Kulknappen, 070-310 34 04
Ulla-Greta Karlsson, Läjets Boule, 0340-415 48, 073-023 30 88
Olle Hällqvist, Verksveteranerna,072-1609873
Sonja Bengtsson, Derome, 0340-62 60 24, 070-318 08 11
Lilian Andersson, Derome
Rigmor Granath, Åskloster IF, 073-028 61 26

Köksansvarig gör upp arbetsschema ihop med föreningsrådets personal. Denna delas ut till föreningarnas köksansvarige som föredelar arbetspassen inom sin förening. Om någon från föreningsrådet blir sjuk är det den föreningens uppgift som har ”veckan” att tillsätta ersättare. Det är bra om man har en liten ”bank” för detta. 

Arbetsbeskrivning för köksansvarig i förening

 1. Att få fram frivilliga, som kan varar behjälpliga i köket och dess sysslor i Boulodromen under föreningens jourvecka. När dessa bekräftat sin närvaro och av någon anledning inte kan närvara är det den personens skyldighet att skaffa fram en ersättare.
 2. Att guida/introducera dessa frivilliga i arbetet, för så vitt dessa inte tidigare varit engagerade i kökstjänsten.
 3. Att se till att köksmaskiner fungerar som de ska.
 4. Att ha kontroll äver bokningar på hemsidan  och att se till att tillräcklig personal för kökstjänst finns tillgänglig vid dessa bokningar.
 5. Att se till att det finns jourpersonal (personalbank), som kan ställa upp med kort varsel, vid tillfällen då ordinarie  personal från föreningsrådet blir akut sjuka. Den sjukanälde kontaktar Alliansens köksanvsvarige, som kontaktar föreniningens köksansvarige.

Klicka här för ett  arbetsunderlag för utskrift för de köksansvariga, för att tillse att det finns personal vid jourveckan.


Inköpsgrupp

Jan-Olof Olsson, Kulknappen, 070-399 45 93

Arne Dyberg , Kulknappen , 070-3104723

Kerstin Johansson, Verksveteranerna, 0340-62 10 80,  073-376 46 68

Gunvor Karlsson, Verksveteranerna, 070-327 87 12

Anna Larsen, PRO, 076-784 02 30

Lena Larsson, PRO, 076-814 24 46

Sonja Bengtsson, Derome, 0340-62 60 24, 070-318 08 11

Lilian Andersson, Derome, 0340-312 27, 076-802 41 32

Bodil Karlsson, Läjet 076-823 20 21

Kestin Hägg, Läjet, 076-868 72 02    

Rigmor Granath , Åskloster , 070-0452004

Gösta Bender , Åskloster , 070-2222943

Schema : Inköpare Boulodromen Hösten_våren 2023-2024..pdf

 • Matvaror och övriga förnödenheter finns för att servering och städning skall fungera.
 • Panta burkar och flaskor och lämna till återvinning det sorterade avfallet.
 • Inköpslistor för måndag och torsdag och en allmän samt den lista som kökspersonalen har noterat på kylskåpsdörren.

Tävlingsgruppen

Tillfällig Tävlingsgrupp:

Per Qvenild Läjet ,073730336

Arne Nilsson Verksveteranerna ,0702485924

Martin Weddig Kulknappen 

Per-Olof Karlsson , 0730880433


Christer Gunnarsson, Kulknappen, 070-515 18 32
Pelle Ljung, PRO, 073-622 88 18
Olle Hällqvist, Verksveteranerna, 072-160 98 73
Karl-Göran Johansson , Derome

Per-Olof Karlsson, Läjet, 073-088 04 33

 • Gruppen ansvarar för att tävlingar som inte är föreningsbundna organiseras och genomförs.
 • Det innebär att gruppen skickar ut inbjudan, fastställer startavgifter, priser, fastställer spelscheman och genomför resultatredovisning och prisutdelningar.
 •  Tävlingsgruppen ansvarar för att bangruppen och köksgruppen är informerad om förestående tävlingar.
 • Vid tävlingar i Boulodromen svara för att bangruppen ser till att banorna är iordningställda och köksgruppen ser till att köket är bemannat.

IT-grupp

Christer Sandberg, Kulknappen, 0340-194 37, 070-351 28 82
Lars-Bertil Johansson, Verksveteranerna, 070-377 46 46

Ansvarar för TV, Telefoni, Bredband och WiFi.

Leverantörer:

Fiber: Varbergs Energi

Telefoni: Mediateknik

Bredband: A2

Radio- och TV-avgift: Radiotjänst

Musik i försäljningslokal: Stim